Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non

Hotline: 0987 654 321  -  Email: Info@Domain.com

 • -slider1-1458744868.jpg
 • -slider2-1458744851.jpg

Thời gian làm việc :

Thứ 2 - Thứ 7

7:04 AM - 5:30 PM

Đăng ký nhập học:

(04) 5678 5678

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non

Đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ trong độ tuổi này sẽ là cơ sở để mẹ theo dõi quá trình phát triển của con về mặt ngôn ngữ.
- Trẻ 12 - 15 tháng biết chọn, chỉ và đưa đồ vật theo yêu cầu của mẹ
- Trẻ 15 - 18 tháng bắt đầu nhận biết vài bộ phận trên cơ thể, biết làm theo yêu cầu đơn giản gồm 2, 3 từ của mẹ
- Trẻ 18 - 24 tháng có thể nhận biết đến 7 bộ phận trên cơ thể, biết chọn 3, 4 đồ vật khác nhau khi được mẹ yêu cầu, biết chỉ đúng đồ vật trong 2 hay 4 lựa chọn
- Trẻ 2 - 3 tuổi:

 

 • Biết làm theo từ 10 yêu cầu của mẹ
 • Biết chỉ đồ vật khi nghe mẹ nói công dụng
 • Có thể nhận biết các nhóm: thức ăn, động vật, đồ vật
 • Có thể nhận biết một số cặp từ tương phản nhau
 • Có thể phân biệt số nhiều và số ít
 • Có thể tập trung nghe mẹ kể chuyện trong 10 phút

 

đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non

 

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non


Trẻ mầm non sẽ có những đặc điểm sau về mặt phát triển ngôn ngữ:


- Trẻ 12 - 15 tháng:

 • Có thể bắt chước mẹ phát âm từng từ một với mức độ khá giống
 • Có thể làm một số hành động kèm theo phát âm phù hợp với hành động đó
 • Có thể trả lời các câu hỏi đơn giản bằng 1 hoặc 2 từ


- Trẻ 15 - 18 tháng:

 • Có thể hát vài câu trong bài hát đơn giản
 • Hay bắt chước lặp lại từ cuối câu của mẹ nói


- Trẻ 18 - 24 tháng:

 • Có thể nói hơn 20 từ
 • Biết bắt chước mẹ nói câu 2 từ
 • Mẹ có thể hiểu lời nói của trẻ tuổi này dễ hơn


- Trẻ 2 - 3 tuổi

 • Trẻ 2 tuổi vốn từ có khoảng 50 từ, trẻ 3 tuổi là 200 từ
 • Có thể kết hợp 2 từ lại để nói chuyện
 • Có thể duy trì cuộc đối thoại đơn giản với câu 2, 3 từ
 • Biết sử dụng số nhiều, đại từ sở hữu, đại từ ngôi thứ nhất và thứ hai
 • Cuối độ tuổi này trẻ có thể nói câu 3 từ

Từ sau 3 tuổi, trẻ sẽ có những biến đổi hoàn toàn khác về mặt thể chất và hành vi. Mẹ sẽ cần phải tìm hiểu các đặc điểm phát triển ngôn ngữ và nhận thức cũng như cách theo dõi sự phát triển của trẻ theo một hướng hoàn toàn khác.

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non